Thống kê về thực tế khớp lệnh dành cho Nhà đầu tư tài khoản Thật

Sứ mệnh của chúng tôi là không ngừng nâng cao chất lượng nguồn giá, tính minh bạch và các dịch vụ khớp lệnh nhằm mang lại cho quý vị trải nghiệm giao dịch hoàn hảo nhất. Chúng tôi cam kết đảm bảo chất lượng và tính minh bạch trong khớp lệnh. Vì vậy chúng tôi cung cấp các con số thống kê về khớp lệnh dưới đây nhằm đảm bảo tính minh bạch cho khách hàng.

TRƯỢT GIÁ TÍCH CỰC

Trên 87% lệnh không trượt giá hoặc có trượt giá tích cực.

FXCM positive slippage

Điểm nổi bật của FXCM 2023

  • 61.85% lệnh KHÔNG TRƯỢT GIÁ.
  • 25.55% lệnh có trượt giá tích cực.
  • 12.60% lệnh có trượt giá tiêu cực.
  • 68.98% lệnh chốt lời và lệnh limit entry có trượt giá tích cực.
  • 50.78% lệnh cắt lỗ và lệnh stop entry có trượt giá tiêu cực.

Xem chi tiết về Thống kê mức độ trượt giá tích cực: 2023

TỐC ĐỘ KHỚP LỆNH NHANH CHÓNG!

Khớp lệnh nhanh1 là yếu tố quyết định thành công của bất kỳ nhà đầu tư nào trên thị trường ngoại hối và CFD. FXCM có tốc độ khớp lệnh nhanh ngoài việc cung cấp giá cả và tính thanh khoản tốt.

Tốc độ khớp lệnh trung bình2

0,020 0,020 giây hoặc 20 mili giây

1 Đây là khoảng thời gian từ khi chúng tôi nhận lệnh cho đến khi khớp lệnh. Khoảng thời gian này không bao gồm độ trễ internet và ghi nhận sau giao dịch.

2 Tốc độ khớp lệnh là thời gian khớp lệnh trung bình của tập đoàn FXCM cho tất cả các sản phẩm giao dịch được cung cấp, số liệu trong năm 2022.