Bitcoin là gì?

Bitcoin là một dạng tiền điện tử toàn cầu. Không giống như các loại tiền tệ truyền thống thường được hỗ trợ bởi vàng và bạc, bitcoin dựa trên điện toán phân tán. Trong khi tiền tệ truyền thống được phát hành bởi các ngân hàng trung ương, bitcoin được tạo ra hoặc được ‘đào’ bởi mạng máy tính phân tán.

Bitcoin khác với tiền tệ truyền thống là nó phi tập trung, nghĩa là nó không bị kiểm soát bởi bất kỳ một tổ chức nào. Kết quả là, những người đào bitcoin trên khắp thế giới tạo ra các đơn vị tiền tệ mới và xác nhận các giao dịch của nó.

Tại sao chọn FXCM để giao dịch BTC/USD?

Giao dịch theo xu hướng

Tại FXCM quý vị có thể mở lệnh mua hay bán các vị thế BTC/USD và giao dịch khi thị trường tiềm năng này tăng hay giảm.

KHÔNG VÍ ĐIÊN TỬ HOẶC VÍ LẠNH (LƯU TRỮ NGOẠI MẠNG)

Giao dịch với CFD BTC/USD tại FXCM không yêu cầu giao dịch Bitcoin vật chất và khoản lợi nhuận hay thua lỗ được ghi tăng hay giảm vào tài khoản của quý vị ngay lập tức.

CHI PHÍ GIAO DỊCH THẤP

Hợp đồng micronized cho phép quý vị giao dịch với khối lượng nhỏ tương đương với 1/100 của một Bitcoin, điều này cũng làm giảm mức ký quỹ yêu cầu để giữ vị thế mở.

GIAO DỊCH BITCOIN VỚI ĐÒN BẨY1

2:1 Đòn bẩy có sẵn. Đặt lệnh với khối lượng quý vị mong muốn chỉ với một nửa số tiền cần thiết.

Vui lòng xem Hướng dẫn giao dịch sản phẩm CFD của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

FAQs