Lịch Cổ tức FXCM

Cổ tức có thể ảnh hưởng đến chi phí qua đêm của tài khoản bởi nhà đầu tư có thể phải trả hoặc nhận về cổ tức đối với vị trí mở của sản phẩm cổ phiếu. Khi cổ tức được trả trên một cổ phiếu, giá trị của cổ phiếu đó sẽ giảm. Các vị trí bán sẽ được hưởng lợi bởi sự sụt giảm của Giá cổ phiếu, trong khi các vị trí mua bị thiệt hại. Do đó, việc phải trả hay nhận về cổ tức của một sản phẩm CFD cổ phiếu trên thực tế là để cân bằng lợi ích cho việc cổ phiếu bị giảm giá. Với lệnh mua, nhà đầu tư được nhận cổ tức. Trong khi đó với lệnh bán, nhà đầu tư sẽ cần trả cổ tức. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo mục Câu hỏi thường gặp bên dưới bảng.

MÃ CỔ PHIẾU FXCM TÊN CÔNG TY NGÀY GIAO DỊCH KHÔNG HƯỞNG QUYỀN CỔ TỨC MÃ CỔ TỨC/ KHỐI LƯỢNG CỔ TỨC ĐỒNG TIỀN TÍNH CỔ TỨC