TẢI PHẦN MỀM TRADING STATION

TẢI PHẦN MỀM TRADING STATION DESKTOP CHO WINDOWS


TẢI PHẦN MỀM

  1. Chọn “Run” hoặc “Open”. (Vui lòng không chọn “Save”). Nếu bạn đã tải một phiên bản trading station trước đó vào máy tính, vui lòng GỠ BỎ HOÀN TOÀN trước khi tải lại phần mềm này.
  2. Làm theo chỉ dẫn cài đặt trên màn hình
  3. Sau khi chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh, biểu tượng “Trading Station Desktop” sẽ hiển thị trên màn hình máy tính của bạn. “FXCM Trading” cũng sẽ hiển thị trong Program menu máy tính. Mở “Trading Station Desktop” trong menu hoặc trên màn hình máy tính, nhập ID và password. Bên dưới “Connection”, gõ chuột vào mũi tên để chọn "Demo"/"Real"

HƯỚNG DẪN GỠ BỎ TRADING STATION DESKTOP

  1. Vào “Start” và chọn “Setting”
  2. Chọn “Control Panel”
  3. Chọn “Add or Remove Programs”
  4. Chọn “FXCM Trading Station II” và chọn tiếp “Remove”

Miễn trừ trách nhiệm: Theo quy ước, biểu đồ sẽ hiển thị giá bán. Xin hãy lưu ý tới spread. FXCM không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu/file nào tải về từ trang này sẽ tương thích, hay hoạt động mà không gây ra sự gián đoạn cho hệ thống máy tính của bạn, cũng như không bảo đảm rằng các tài liệu/file đó sẽ hoạt động trơn tru vào bất kỳ lúc nào. Việc sử dụng trang web, dịch vụ hay tải về để sử dụng bất kỳ tài liệu nào từ đó được thực hiện theo quyết định và rủi ro của riêng bạn và với sự đồng ý của bạn, mà bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho máy tính của mình, mất mát dữ liệu hay tổn hại khác từ việc này. FXCM không chịu trách nhiệm cho bất kỳ virus máy tính hay các mã phần mềm tương tự khác được tải về máy tính của bạn từ trang web này, hoặc liên quan tới bất kỳ dịch vụ hay tài liệu nào được cung cấp trên trang web này. FXCM miễn trừ trách nhiệm đối với các sự việc liên quan tới việc sử dụng trang web này hay liên quan tới bất kỳ dịch vụ hoặc các tài liệu cung cấp trên trang web này. FXCM cũng miễn trừ trách nhiệm đối với các sự việc liên quan tới việc sử dụng trang web này, dịch vụ và/hoặc tải về bất kỳ tài liệu từ đó. Bạn đồng ý về việc chịu trách nhiệm, bảo vệ và không buộc FXCM gánh trách nhiệm từ bất kỳ và toàn bộ các tổn hại, thiệt hại trách nhiệm, chi phí, và tổn thất có thể xảy ra từ các hoạt động kể trên.