Sao chép-giao dịch với FXCM và ZuluTrade

Sao chép hoạt động và chiến lược giao dịch của nhiều Nhà giao dịch từ ZuluTrade trực tiếp vào tài khoản giao dịch FXCM của quý vị và chỉ trả 25% lợi nhuận của quý vị cho Nhà giao dịch nếu họ đã mang lại cho quý vị lợi tức đầu tư thành công1. Tìm hiểu thêm

Tất cả các giao dịch được thực hiện với mức spread cạnh tranh của FXCM.

Làm cách nào để quý vị kết nối tài khoản giao dịch của mình với ZuluTrade?

 1. Nếu quý vị chưa kết nối, chỉ cần hoàn thành biểu mẫu Ủy quyền giao dịch có giới hạn bên dưới để cho phép giao dịch sao chép được thực hiện trong tài khoản giao dịch FXCM của quý vị.
 2. Kích hoạt tài khoản giao dịch sao chép của quý vị khi nhận được email từ nhóm hỗ trợ của FXCM, nhóm này sẽ liên kết tài khoản giao dịch hiện có của quý vị với nền tảng ZuluTrade.
 3. Đăng nhập lại vào Trading Station và tham khảo thông tin về các Nhà giao dịch hàng đầu để sao chép.

Ủy quyền giao dịch có giới hạn - Nhà cung cấp dịch vụ

CẢNH BÁO RỦI RO
Quý vị đang tự chịu trách nhiệm với việc chỉ định Nhà cung cấp dịch vụ cho tài khoản của mình. Hiệu suất trong quá khứ của Nhà cung cấp dịch vụ không đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai.

Lưu ý cho các khách hàng hiện tại của FXCM:

 • FXCM sẽ cần thay mặt quý vị tạo một tài khoản giao dịch mới để chỉ cho phép giao dịch sao chép trên tài khoản đó.
 • Để chuyển số dư từ tài khoản FXCM hiện có sang tài khoản giao dịch ZuluTrade mới, vui lòng gửi yêu cầu Chuyển tiền qua MyFXCM sau khi quý vị nhận được chi tiết tài khoản giao dịch mới của mình.

Biểu mẫu này sẽ bổ sung và được giải thích với các Điều khoản Kinh doanh. Tất cả các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa ở đây sẽ có nghĩa được xác định trong Điều khoản kinh doanh.

 1. Quý vị, chủ sở hữu tài khoản ký tên dưới đây của tài khoản giao dịch với FXCM, theo đây cung cấp Ủy quyền giao dịch có giới hạn này cho hệ thống giao dịch, chương trình, phần mềm, thuật toán hoặc dịch vụ khác được xác định bên dưới ("Nhà cung cấp dịch vụ" và định nghĩa "Nhà cung cấp dịch vụ” trong Điều khoản sẽ bao gồm dịch vụ hoặc pháp nhân được xác định ở đây).
 2. Theo đây, quý vị xác nhận rằng quý vị đã thực hiện nghiên cứu của riêng mình và nghiên cứu về Nhà cung cấp dịch vụ của quý vị là đầy đủ để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Quý vị xác nhận rằng quý vị đã hỏi Nhà cung cấp dịch vụ của mình và hài lòng với khối lượng giao dịch và kết quả phí hoặc hoa hồng (nếu có) do Nhà cung cấp dịch vụ của quý vị quy định. Quý vị sẽ giám sát tất cả hoạt động của Nhà cung cấp dịch vụ. Hơn nữa, quý vị hoàn toàn hiểu những hạn chế của kiểm tra ngược giả định và hồ sơ theo dõi thời gian thực trong việc dự đoán hiệu suất trong tương lai.
 3. Theo đây, quý vị ủy quyền cho Nhà cung cấp dịch vụ gửi Đơn yêu cầu và kích hoạt Giao dịch cho Tài khoản của quý vị và FXCM có thể dựa vào ủy quyền đó.
 4. Quý vị thừa nhận FXCM đã không đề xuất Nhà cung cấp dịch vụ cho quý vị và quý vị tự chịu rủi ro khi chọn Nhà cung cấp dịch vụ. Theo đó, quý vị đồng ý rằng FXCM sẽ không chịu trách nhiệm về hiệu suất hoặc tổn thất giao dịch phát sinh trong Tài khoản của quý vị do việc quý vị sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ.
 5. FXCM có thể hành động theo thẩm quyền được cấp bởi Ủy quyền giao dịch có giới hạn này cho đến khi quý vị thu hồi quyền bằng cách gửi biểu mẫu thu hồi có trên MyFXCM. FXCM cũng có thể chấm dứt Ủy quyền Giao dịch Có giới hạn này bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo.
 6. FXCM theo đây được phép khấu trừ từ Tài khoản của quý vị và thanh toán cho Nhà cung cấp dịch vụ, các khoản phí sau:
  • Phí đăng ký $30 USD mỗi tháng. (Miễn phí trong 3 tháng đầu tiên kể từ khi kích hoạt)
  • 25% lợi nhuận giao dịch, theo tính toán của Nhà cung cấp dịch vụ.

Tên nhà cung cấp dịch vụ: Zulu Trade Ltd.

CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ GỬI BIỂU MẪU

Vui lòng đợi trong vòng 24 giờ để chúng tôi xác nhận thông tin. Sau đó, quý vị sẽ có thể đăng nhập tài khoản sao chép.