mối đe dọa tiền điện tử

Cảnh báo về mối đe dọa 'đe dọa' tiền điện tử toàn cầu 'phát triển nhanh' nghiêm trọng sau khi giá Bitcoin và Ethereum biến động mạnh

Bitcoin, ethereum và các loại tiền điện tử "phát triển nhanh" khác có thể sớm trở thành mối đe dọa đối với sự ổn định tài chính toàn cầu, theo chủ tịch của một cơ quan quốc tế có nhiệm vụ củng cố hệ thống tài chính. Giá bitcoin đã tăng vọt trong hai năm qua, tăng từ khoảng 10.000 USD / bitcoin lên gần 70.000 USD vào cuối năm ngoái. Ethereum, tiền điện tử lớn thứ hai, cũng đã tăng vọt - được thúc đẩy...
Các hạng mục bài viết: Giao dịch Crypto  
Thẻ gắn: mối đe dọa tiền điện tử