Đạo luật Stablecoin TRUST

Ngân hàng tiền điện tử đang trưởng thành – Phân tích Đạo luật Stablecoin TRUST

Các tài sản tiền mã hóa có thể lúc đầu đã khởi động với một nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái không dựa trên lòng tin và không cần đến các trung gian tài chính truyền thống như ngân hàng, bộ xử lý thanh toán và các tổ chức tập trung khác, nhưng thực tế đã trở nên nhiều sắc thái hơn một chút. Ngay cả khi bitcoin và các loại tiền điện tử phi tập trung khác tiếp tục thu hút các nhà đầu tư cá nhân...
Các hạng mục bài viết: Giao dịch Crypto  
Thẻ gắn: Đạo luật Stablecoin TRUST