giá của Bitcoin

Giá của Bitcoin Có Sự Tương Xứng Với Mức Bán Tháo 40% Vào Cuối Năm 2018

Giá của Bitcoin đã chạm đến giới hạn chưa? Đó là câu hỏi trong tâm trí của tất cả mọi người sau khi thấy giá của đồng tiền điện tử này giảm hơn một nửa xuống chỉ còn 30.000 đô la trong vòng sáu tháng. Thật không may, câu trả lời có lẽ là không, theo một số biểu đồ kỹ thuật, khoảng thời gian này trông cực kỳ giống với những gì đã thấy trước vụ sụp đổ giá 40% vào nửa cuối tháng 11 năm 2018. H...
Các hạng mục bài viết: Giao dịch Crypto  
Thẻ gắn: giá của Bitcoin