đánh giá ico

Tổng hợp tiêu chí đánh giá ICO hàng đầu

Blockchain phát triển không ngừng đi cùng với đó số lượng ICO được tổ chức mỗi tuần, mỗi tháng không phải con số nhỏ. Tuy nhiên trên thực tế thì số lượng lại không đi kèm chất lượng, không phải dự án nào cũng được đánh giá ICO tiềm năng. Vậy thì mỗi nhà đầu tư có thể tự mình đánh giá ICO không? Nếu có thì các tiêu chí hay cách đánh giá ICO tiềm năng như thế nào? Bên cạnh đó, có trang web ...
Các hạng mục bài viết: Giao dịch Crypto  
Thẻ gắn: đánh giá ico