ico và ipo là gì

ICO và IPO là gì? Sự khác biệt giữa IPO và ICO?

IPO và ICO là hai khái niệm, thuật ngữ phổ biến trong giới đầu tư tài chính. Thậm chí, nhiều nhà giao dịch không tìm hiểu kỹ thường nhầm lẫn chúng với nhau. Vậy chính xác thì ICO và IPO là gì, đâu là sự khác biệt giữa IPO và ICO? Làm thế nào để có thể tham gia vào các sự kiện IPO và ICO? Đồng thời sự khác biệt giữa hai hình thức này có ảnh hưởng gì đến cơ hội, rủi ro và cả lợi nhuận của các nhà...
Các hạng mục bài viết: Giao dịch Crypto  
Thẻ gắn: ico và ipo là gì