giao dịch chỉ số chứng khoán

Hướng dẫn Giao dịch Chỉ số Chứng khoán cho Người mới

Các chỉ số chứng khoán cung cấp một cách tiếp cận đơn giản và giá cả phải chăng để tiếp cận thị trường tài chính. Tìm hiểu về cách đầu tư vào các chỉ số quan trọng như S&P 500, FTSE 100 và DAX 40. Hiểu giao dịch chỉ số chứng khoán là gì. Tìm hiểu về các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá của chỉ số cũng như một số rủi ro liên quan đến giao dịch chúng. Chỉ số là gì? Một nhóm tài sản, chẳng hạn...
Các hạng mục bài viết: Giao dịch CFD  
Thẻ gắn: giao dịch chỉ số chứng khoán