sell limit là gì

Lệnh Sell Limit là gì? Cách đặt lệnh Sell Limit trên các nền tảng giao dịch

Một trong những điểm thu hút của giao dịch forex là thị trường này cho người dùng nhiều sự lựa chọn lệnh giao dịch, đối với cả lệnh bán và lệnh mua. Tuy nhiên, điều này cũng có thể khiến cho nhiều trader mới vào thị trường cảm thấy khó bắt nhịp kịp ngay lập tức. Trong các bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về các loại lệnh forex. Và trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn về lệnh sell l...
Các hạng mục bài viết: Giao dịch Forex  
Thẻ gắn: sell limit là gì