lệnh stop limit là gì

Lệnh Stop Limit là gì? Thời điểm nào nên đặt Stop Limit?

Nếu trong forex có lệnh Stop và lệnh Limit thì trong crypto, các nhà giao dịch lại thấy có lệnh Stop Limit. Vậy thì lệnh Stop Limit là gì? Liệu rằng lệnh này có phải là sự kết hợp giữa hai lệnh Stop và lệnh Limit hay không? Nếu là một sự kết hợp thì chúng sẽ được sử dụng ở thời điểm nào sẽ đem lại hiệu quả cho các nhà giao dịch? Cách đặt lệnh Stop Limit trên sàn giao dịch có tương tự như cách đặt lệnh...
Các hạng mục bài viết: Giao dịch Forex  
Thẻ gắn: lệnh stop limit là gì