ví lạnh là gì

Ví lạnh là gì? Nó có phải ví lưu trữ tiền điện tử tốt nhất?

Ví tiền điện tử trên các sàn giao dịch không phải lựa lưu trữ hàng đầu của các nhà giao dịch theo trường phái tích trữ dài hạn. Thay vào đó, sự lựa chọn sẽ chuyển sang ví lạnh hoặc ví nóng. Theo nhiều người thì ví lạnh có được những đặc điểm khiến nó là ví lưu trữ tiền điện tử bảo mật và an toàn hơn. Vậy thì chính xác ví lạnh là gì và ví lạnh có phải an toàn và bảo mật nhất trong số các...
Các hạng mục bài viết: Giao dịch Crypto  
Thẻ gắn: ví lạnh là gì