mantle network là gì

Mantle Network là gì? Toàn tập về đồng mantle network

Vấn đề tồn tại của blockchain Ethereum là điều mà hầu hết các nhà đầu tư trong cộng đồng đều thấy rõ. Chính bởi thế nên số lượng dự án blockchain layer 2 trên thị trường không phải con số nhỏ. Bên cạnh những cái tên nổi bật như Arbitrum thì Modular Blockchain (Mantle Network) hợp nhất với BitDAO gần đây cũng là một cái tên đáng kỳ vọng trong lĩnh vực này. Hãy để bài viết hôm nay giúp bạn hiểu được...
Các hạng mục bài viết: Giao dịch Crypto  
Thẻ gắn: mantle network là gì