mối liên hệ giữa blockchain và web3

Mối liên hệ giữa blockchain và web3 là gì?

Khi tìm hiểu về thị trường tiền điện tử, về các khái niệm liên quan đến blockchain, bạn sẽ thấy xuất hiện thuật ngữ Web3. Nếu là dân kỹ thuật, chắc hẳn bạn không xa lạ gì với thuật ngữ này. Tuy nhiên, nếu chỉ là một người mới tìm hiểu để giao dịch, để đầu tư thì có lẽ bạn sẽ tò mò không biết web3 là gì, hay mối liên hệ giữa blockchain và web3 như thế nào? Chúng có ảnh hưởng gì lẫn nhau hay khô...
Các hạng mục bài viết: Giao dịch Crypto  
Thẻ gắn: mối liên hệ giữa blockchain và web3