proof of authority là gì

Proof of Authority là gì? Đánh giá cơ chế đồng thuận POA

Với những nhà đầu tư mới tìm hiểu thì chắc hẳn sẽ quen thuộc với hai cơ chế POW (Proof of Work) và POS (Proof of Stake) bởi chúng được hầu hết các dự án blockchain hàng đầu sử dụng. Tuy nhiên, để cải thiện những tồn tại từ hai cơ chế này cũng như phát triển hơn để phù hợp với các xu hướng mới trên thị trường, các cơ chế đồng thuận mới cũng ra đời. Nổi bật trong số đó phải đề cập đến Proof of A...
Các hạng mục bài viết: Giao dịch Crypto  
Thẻ gắn: proof of authority là gì