aleo token

Aleo là gì? Công nghệ ZKP được áp dụng vào Aleo như thế nào?

Một trong những dự án hàng đầu nổi bật trong thị trường blockchain đã ứng dụng thành công công nghệ ZKP (Zero Knowledge Proof) nhằm cải thiện những tồn tại trên blockchain. Vậy Aleo là dự án gì, nó đã ứng dụng ZKP vào phát triển dự án như thế nào, đồng Aleo token được sử dụng với những mục đích gì? Và cuối cùng, liệu rằng có nên đầu tư đồng Aleo hay không? Aleo là gì? Aleo là một nền tảng blockchai...
Các hạng mục bài viết: Giao dịch Crypto  
Thẻ gắn: aleo token