lot là gì

Lot là gì trong Forex? Có bao nhiêu loại kích thước Lot?

Bên cạnh một số đơn vị như Point hay Pip, khi giao dịch forex bạn sẽ cũng sẽ gặp khái niệm Lot. Lot là một trong những khái niệm cơ bản mà bạn cần nắm được trước khi bắt đầu giao dịch. Hãy cùng tìm hiểu xem Lot là gì và cách tính Lot trong Forex như thế nào. Bên cạnh đó, trader nên giao dịch bao nhiêu Lot để có thể đạt được lợi nhuận mục tiêu mà vẫn có thể kiểm soát được rủi ro một cách hiệu quả...
Các hạng mục bài viết: Giao dịch Forex  
Thẻ gắn: lot là gì