pip là gì

PIP là gì? Tổng hợp chi tiết nhất về PIP trong đầu tư

Không chỉ đo lường bằng tiền tệ hoặc bằng số lượng cổ phiếu như thị trường chứng khoán, trong forex, bạn sẽ thường xuyên sử dụng đến PIP. Và không chỉ forex, một số thị trường giao dịch khác cũng sử dụng đơn vị đo lường này. Bài viết này sẽ giúp các nhà giao dịch đặc biệt là người mới hiểu được Pip là gì hay cụ thể hơn Pip trong forex là gì cũng như cách đọc hiểu giá trị của Pip trong giao d...
Các hạng mục bài viết: Giao dịch Forex  
Thẻ gắn: pip là gì