cách tính pip và lot trong forex

Hướng dẫn cách tính Pip và Lot trong Forex cho người mới

Các biến động giá trong thị trường giao dịch như Forex, vàng,… sẽ được đo lường với đơn vị Pip. Đi cùng với nó sẽ không thể bỏ qua khái niệm Lot. Mối liên hệ giữa Pip và Lot cũng như cách tính Pip và Lot trong Forex cùng một số thị trường tài chính khác sẽ được tiết lộ thông qua bài viết hôm nay. Mối liên hệ giữa Pip và Lot Pip và Lot là hai khái niệm cơ bản mà tất cả các nhà giao dịch Forex m...
Các hạng mục bài viết: Giao dịch Forex  
Thẻ gắn: cách tính pip và lot trong forex