Khiếu nại FXCM

THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC KHIẾU NẠI CỦA CHÚNG TÔI

FXCM nỗ lực xây dựng các mối quan hệ bền vững và lâu dài với tất cả các bên liên quan của chúng tôi, bao gồm và quan trọng nhất là với khách hàng giao dịch. Để phù hợp với điều này, chúng tôi coi các nhận xét, đề xuất và mối quan tâm của quý vị là những vấn đề quan trọng hàng đầu. Chúng tôi cũng nhận ra rằng việc khách hàng chưa hài lòng là cơ hội để chúng tôi cải thiện bằng cách nâng cao sản phẩm và chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

TÔI PHẢI LÀM GÌ NẾU CÓ KHIẾU NẠI?

Trong trường hợp quý vị không hài lòng với dịch vụ do FXCM cung cấp, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi sớm nhất có thể trên Chat trực tuyến hoặc qua email tại [email protected].

Nếu quý vị có thắc mắc liên quan tới giao dịch, vui lòng gửi thắc mắc này qua Biểu mẫu Kiểm tra giao dịch Trực tuyến. Vui lòng lưu ý rằng các thông tin liên quan tới yêu cầu kiểm tra giao dịch cần được gửi tới chúng tôi càng nhanh càng tốt sau khi vấn đề không mong muốn xảy ra. Chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia tận tâm được đào tạo để chuyên tâm nghiên cứu và giải quyết các thắc mắc liên quan tới giao dịch. Khi các thắc mắc về giao dịch đã được kiểm tra và xác nhận, quý vị sẽ được liên hệ lại và sẽ nhận được lời giải thích đầy đủ về những gì đã xảy ra trên (các) giao dịch đã được gửi tới chúng tôi để kiểm tra. Nếu Ban Kiểm toán Giao dịch xác định được rằng quý vị đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một vấn đề kỹ thuật nào đó, tài khoản của quý vị sẽ nhận được sự điều chỉnh thích hợp.

Nếu các nhóm kiểm toán giao dịch hoặc dịch vụ khách hàng của chúng tôi không thể giải quyết vấn đề hoặc nếu quý vị muốn gửi khiếu nại mà không làm việc với các nhóm kiểm toán giao dịch hoặc dịch vụ khách hàng của chúng tôi, quý vị có thể gửi đơn khiếu nại chính thức bằng cách hoàn thành Biểu mẫu Khiếu nại Trực tuyến.

Khiếu nại sẽ nhận được một đánh giá khách quan để xác định xem chúng tôi đã hành động công bằng trong các quyền của mình và đã đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình hay chưa. Chúng tôi sẽ ghi nhận đơn khiếu nại của quý vị ngay lập tức và một phản hồi đầy đủ bằng văn bản sẽ được cung cấp trong vòng tám tuần kể từ khi đơn khiếu nại được gửi đi thành công.