Điều khoản và Điều kiện


Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi gần đây nhất vào tháng 4 năm 2012.

Tập đoàn công ty FXCM (còn gọi là “FXCM”), và mỗi một công ty trực thuộc (gọi chung là “FXCM”) xin cung cấp tới bạn các thông tin, nội dung, công cụ, sản phẩm và dịch vụ trên các trang web của FXCM (thuật ngữ “trang web của FXCM” bao gồm toàn bộ các website, cũng như các nội dung trong đó liên quan tới sản phẩm và dịch vụ). Điều khoản và Điều kiện này cũng bao gồm các điều khoản công bố thông tin liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ. Việc sử dụng website của bạn tại FXCM được điều chỉnh bởi các Điều khoản và Điều kiện này.

Các Điều khoản và Điều kiện này là một thỏa thuận giữa bạn và FXCM. Việc bạn tiếp cận và sử dụng website này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện cũng như các công bố pháp lý trên website này. Việc bạn sử dụng website tại FXCM được điều chỉnh bởi các phiên bản Điều khoản và Điều kiện có hiệu lực vào từng thời điểm trên từng website của FXCM mà bạn tiếp cận.

FXCM có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Bạn cần tham khảo phiên bản cập nhật nhất về các Điều khoản và Điều kiện bằng cách vào một trang web của FXCM và click chuột vào hyperlink Điều khoản và Điều kiện ở cuối mỗi trang. Việc bạn tiếp tục tiếp cận và sử dụng website đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện được dẫn ở đó. Thông báo về việc thay đổi hay chỉnh sửa các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được thực hiện bởi FXCM khi công bố Điều khoản và điều kiện sửa đổi trên website này; FXCM sẽ không thông báo riêng rẽ tới bạn về bất kỳ sự thay đổi hay chỉnh sửa nào.

Các Điều khoản và Điều kiện được thêm vào cùng với bất kỳ hợp đồng nào giữa bạn và FXCM, bao gồm bất kỳ hợp động khách hàng hay tài khoản nào, và bất kỳ các hợp đồng nào khác điều chỉnh việc bạn sử dụng thông tin, nội dung, công cụ, sản phẩm và dịch vụ trên và thông qua các trang web của FXCM.

NỘI DUNG


SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB CỦA FXCM

Các trang web của FXCM chỉ được thiết lập cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại, trừ khi giữa bạn và FXCM có sự thỏa thuận trên giấy.

PHỔ BIẾN THÔNG TIN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

Thông tin trên website này không được sử dụng để phổ biến tới, hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân tại bất kỳ quốc gia hay vùng lãnh thổ nào mà việc phố biến hay sử dụng là trái luật hay quy định tại địa phương đó. Không một dịch vụ hay các khoản đầu tư nào liên quan tới các website của FXCM được cung cấp tới công dân tại bất kỳ quốc gia nào mà các điều khoản dịch vụ hay đầu tư trái với luật hay quy định của địa phương đó.

Khách hàng khi sử dụng website cần có trách nhiệm nhận thức rõ điều khoản và tuân thủ luật pháp hay quy định tại địa phương. Không một nội dung nào trên các Website của FXCM sẽ được coi là lời chào mua hay chào bán sản phẩm hoặc dịch vụ bất kỳ cá nhân nào trong bất kỳ vùng lãnh thổ nào mà chào mời, mua bán sẽ là bất hợp pháp theo luật pháp của địa phương đó.

HẠN CHẾ TRONG HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ VÀ KHUYẾN CÁO CỦA CHUYÊN GIA

Các trang web của FXCM không được xây dựng với mục đích cung cấp khuyến cáo pháp lý, thuế hay đầu tư. Bạn cần tự chịu trách nhiệm về việc quyết định liệu bất kỳ khoản đầu tư, chiến lược đầu tư hay các giao dịch có liên quan là phù hợp với bạn hay không, dựa trên các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình trạng tài chính và khả năng chịu lỗ. Bạn nên tìm lời khuyên từ chuyên gia pháp lý hoặc thuế với hiện trạng cụ thể của mình. FXCM chỉ cung cấp các khuyến cáo nói chung, không phải dành cho cá nhân cụ thể nào đó. Bất kỳ thông tin hay chiến lược đầu tư nào đều được coi là khuyến cáo nói chung.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Các trang web của FXCM được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Ngoại trừ những trường hợp được nêu rõ ở đây, nếu không có sự cho phép bằng văn bản của FXCM trước đó, bạn không được thay đổi, sửa đổi, phân phối hoặc khai thác thương mại bất kỳ tài liệu nào, bao gồm văn bản, đồ họa, video, audio, mã phần mềm, thiết kế giao diện người dùng hay biểu tượng từ trang web này hay bất kỳ trang web nào của FXCM.

Nếu bạn liên kết từ một website khác, website của bạn tới website của FXCM, cũng như bản thân đường link đó, khi chưa có sự đồng ý của FXCM bằng văn bản, bạn không được gợi ý về việc FXCM chuyển nhượng, tài trợ hay liên kết với bất kỳ website nào không phải của FXCM, sản phẩm hay dịch vụ, và không được sử dụng thương hiệu FXCM, hoặc thương hiệu dịch vụ ngoài những gì thuộc văn bản trong đường link.

Các website của FXCM, ngoại trừ nội dung của bên thứ ba, là sản phẩm gốc sở hữu và công bố bởi FXCM. FXCM là đơn vị độc quyền trong việc sao chép, hiển thị, chỉnh sửa hoặc phân phối. Tên, biểu tượng, thương hiệu, bản quyền và toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ khác trong tất cả các tài liệu và phần mềm trên website này được sở hữu bởi FXCM hoặc nhà cấp phép. Toàn bộ các tài liệu sở hữu bởi bên thứ ba trên website được sao chép với sự cho phép của chủ sở hữu tương ứng.

PHẠM VI VÙNG CẤM

Mặc dù các trang web của FXCM bao gồm các sản phẩm và dịch vụ có thể được tiếp cận trên toàn thế giới, song không phải toàn bộ các chức năng, sản phẩm hay dịch vụ được thảo luận, tham khảo hoặc cung cấp trên website đều dành cho cho tất cả mọi người hoặc tất cả các vùng lãnh thổ, hoặc phù hợp hay sử dụng trong bất kỳ vùng lãnh thổ nào. FXCM có quyền hạn chế, tùy theo quyết định của mình về việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ cũng như số lượng của chúng cho bất kỳ cá nhân nào.

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN VÀ HOÀN TIỀN

Các website của FXCM sử dụng Yahoo! Merchant Solutions (“Merchant Solutions”) cho việc thanh toán trực tuyến, đặt hàng, giao hàng và các giải pháp thương mại khác. Hóa đơn được lập vào thời điểm hoặc ngay sau khi bạn thực hiện giao dịch thành công. Nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán, FXCM có thể được phê duyệt cho việc nhận khoản tiền giao dịch của bạn. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ trả cho tất cả các sản phẩm bạn mua qua Merchant Solutions, và rằng FXCM có thể trừ tiền trong thẻ tín dụng của bạn cho bất kỳ sản phẩm được mua nào.

Để biết được Yahoo! thực hiện giao dịch ra sao, vui lòng đọc Điều khoản Sử dụng (smallbusiness.yahoo.com/tos/tos) (Tiếng Anh)

Phí trả cho các sản phẩm và dịch vụ được mua là không thể trả lại.

Giá cả sản phẩm cung cấp trên Merchant Solutions có thể được thay đổi vào thời điểm bất kỳ, và Merchant Solutions không đảm bảo về giá hay trả lại tiền khi có chương trình giảm giá.

Nếu một sản phẩm không hiển thị vào cuối quá trình giao dịch, trước khi được tải về, biện pháp khắc phục duy nhất là bạn được hoàn lại tiền. Nếu do vấn đề kỹ thuật hoặc sản phẩm của bạn bị giao chậm chễ mà không có lý do chính đáng, biện pháp duy nhất là hình thức thay thế, hoặc hoàn trả tiền, được quyết định bởi FXCM.

NỘI DUNG HIỂN THỊ

FXCM bảo toàn quyền thay đổi nội dung, sản phẩm và dịch vụ (các tính năng, sản phẩm và/hoặc dịch vụ cụ thể nào đó) mà không cần báo trước.

CÁC NGHIÊN CỨU VÀ NỘI DUNG CUNG CẤP BỞI BÊN THỨ BA

Các trang web của FXCM có thể bao gồm các tin tức và thông tin nói chung, các khuyến cáo chung, công cụ tương tác, văn bản, văn bản nghiên cứu và dữ liệu liên quan tới thị trường ngoại hối, các thị trường tài chính và các chủ đề khác.

Nội dung từ Bên Thứ ba có thể được trích dẫn, thông qua các đường link tới website của bên thứ ba, hoặc đơn giản là công bố trên website. Nội dung từ Bên Thứ Ba được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ và các điều ước quốc tế, và được sở hữu hoặc cấp phép từ các nhà cung cấp Nội dung từ Bên Thứ Ba.

FXCM không xác nhận hoặc chấp nhận một cách rõ ràng hay ngụ ý Nội dung từ Bên Thứ Ba. Các nhà cung cấp Nội dung từ Bên Thứ Ba không xác nhận hoặc chấp nhận một cách rõ ràng hay ngụ ý Nội dung từ Bên Thứ Ba, và nội dung đó cũng không được coi như khuyến cáo pháp lý, thuế hay đầu tư.

Trong khi FXCM nỗ lực hết sức mình để cung cấp thông tin xác thực và kịp thời nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng, cả FXCM và Nội dung từ Bên Thứ Ba không đảm bảo được tính xác thực, kịp thời, hoàn chỉnh hay hữu dụng, và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin nào như thế, bao gồm cả quảng cáo, sản phẩm, hoặc các tài liệu khác trên hoặc từ các trang web của bên thứ ba. Nội dung từ Bên Thứ Ba được cung cấp chỉ vì mục đích thông tin và FXCM cũng như các nhà cung cấp Nội dung từ Bên Thứ Ba đặc biệt từ chối bất kỳ trách nhiệm nào cho Nội dung từ Bên Thứ Ba trên trang web. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ rủi ro nào có thể xảy ra từ việc sử dụng Nội dung từ Bên Thứ Ba. NỘI DUNG TỪ BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP CHỈ MANG TÍNH THÔNG TIN. CÁC NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG TỪ BÊN THỨ BA TUYỆT ĐỐI TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM MỘT CÁCH RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM SONG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO MANG TÍNH THƯƠNG MẠI NÀO, SỰ PHÙ HỢP CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO HAY SỰ KHÔNG VI PHẠM NÀO.

CÁC NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG TỪ BÊN THỨ BA VÀ CÁC CÔNG TY MẸ, CÁC CÔNG TY CON, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, CÁC CƠ QUAN CẤP PHÉP, VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC HOẶC NHÂN VIÊN SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ TỔN HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, KHÔNG MAY XẢY RA, ĐẶC BIỆT HAY PHÁT SINH TỪ VIỆC HOẶC LIÊN QUAN TỚI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG NỘI DUNG TỪ BÊN THỨ BA, BAO GỒM SONG KHÔNG HẠN CHẾ TỚI CÁC THIỆT HẠI VỀ LỢI NHẬT, THIỆT HẠI VỀ VIỆC SỬ DỤNG, MẤT MÁT VỀ DỮ LIỆU HAY CÁC THIỆT HẠI VÔ HÌNH KHÁC, THẬM CHÍ NẾU ĐỐI TÁC ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI.

TÍNH XÁC THỰC CỦA THÔNG TIN

Trong khi FXCM thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo tính xác thực của thông tin trên website này, thông tin và nội dung trên website có thể được thay đổi mà không cần báo trước, và được cung cấp chỉ với một mục đích duy nhất là hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư độc lập. FXCM đã thực hiện các biện pháp phù hợp để đảm bảo tính xác thực của thông tin trên website. Tuy nhiên, FXCM không đảm bảo được tính xác thực của thông tin, và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra trực tiếp hoặc gián tiếp từ nội dung, hoặc về việc bạn không thể tiếp cận được website, về bất kỳ sự chậm chễ hay thất bại trong việc truyền tải thông tin, hoặc về việc nhận các chỉ dẫn hay thông báo gửi qua website này.

Toàn bộ nội dung trên website FXCM được hiển thị chỉ kể từ ngày công bố hoặc chỉ định, và có thể được thay thế bằng các sự kiện thị trường tiếp theo hoặc vì lý do khác. Ngoài ra, bạn có trách nhiệm thiết lập các thiết lập bộ nhớ cache trên trình duyệt của bạn để đảm bảo bạn nhận được dữ liệu gần đây nhất.

TRƯỜNG HỢP CẤM SỬ DỤNG

Vì toàn bộ các server đều có bộ nhớ hạn chế và được sử dụng bởi rất nhiều người, bạn không được sử dụng trang web của FXCM theo bất kỳ cách nào mà có thể gây thiệt hại hay quá tải bất kỳ server nào của FXCM, hoặc bất kỳ mạng lưới nào liên kết tới server bất kỳ của FXCM. Không sử dụng website của FXCM theo cách có thể gây trở ngại cho việc sử dụng website FXCM của những người khác.

SỬ DỤNG LINKS

Website của FXCM có thể chứa các đường link tới các website được quản lý bởi các bên khác. FXCM không kiểm soát nội dung hay tính xác thực của thông tin trên các website đó, và cũng không xác nhận các tài liệu trên các website đó. Đường link chỉ mang tính tham khảo và FXCM từ chối trách nhiệm trước nội dung hoặc sự hoạt động của các website thuộc bên thứ ba này.

MIỄN TRỪ BẢO ĐẢM

FXCM KHÔNG ĐẢM BẢO MỘT CÁCH RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý VỀ CÁC TRANG WEB CỦA FXCM, BAO GỒM SONG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NGỤ Ý MANG TÍNH THƯƠNG MẠI NÀO, SỰ PHÙ HỢP CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO HAY SỰ KHÔNG VI PHẠM NÀO. CÁC TRANG WEB CỦA FXCM ĐƯỢC XÂY DỰNG CHỈ VỚI MỤC ĐÍCH HỖ TRỢ THÔNG TIN VÀ FXCM KHÔNG BẢO BẢO RẰNG BẤT KỲ KHIẾM KHUYẾT HAY SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC NÀO SẼ ĐƯỢC CHỈNH SỬA.

FXCM KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC WEBSITE CỦA FXCM SẼ PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU CỦA BẠN, HOẶC VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE SẼ BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. FXCM CŨNG KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG SỬ DỤNG WEBSITE CỦA FXCM SẼ MANG LẠI KẾT QUẢ CHÍNH XÁC HAY ĐÁNG TIN CẬY, HOẶC RẰNG CHẤT LƯỢNG CỦA BẤT KỲ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG TIN, HOẶC TÀI LIỆU KHÁC ĐƯỢC MUA HOẶC SỞ HỮU BỞI BẠN QUA WEBSITE CỦA FXCM SẼ ĐÁP ỨNG MONG MUỐN CỦA BẠN.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ PHẠM VI TRÁCH NHIỆM

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA CỦA LUẬT ĐIỀU CHỈNH, FXCM SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH, KHÔNG MAY XẢY RA, ĐẶC BIỆT, TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ THIỆT HẠI VỀ LỢI NHUẬN, THUA LỖ TRONG GIAO DỊCH HAY TỔN HẠI XẢY RA TỪ VIỆC SỬ DỤNG HAY KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC WEBSITE CỦA FXCM VÀ NỘI DUNG TỪ BÊN THỨ BA, SỰ BẤT TIỆN HAY CHẬM CHỄ NÀO). NỘI DUNG NÀY CŨNG ĐƯỢC ÁP DỤNG KỂ CẢ KHI FXCM ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI HAY THUA LỖ.

TRỪ KHI CÓ QUY ĐỊNH KHÁC BỞI LUẬT, FXCM SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HAY BẤT KỲ AI KHÁC VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO XẢY RA TỪ CÁC SỰ VIỆC MÀ FXCM KHÔNG TRỰC TIẾP KIỂM SOÁT. ĐIỀU NÀY BAO GỒM LỖI THIẾT BỊ MÁY TÍNH HOẶC ĐƯỜNG TRUYỀN (TRONG ĐÓ CÓ ĐIỆN THOẠI, CÁP VÀ INTERNET), CÁC TRUY CẬP KHÔNG ĐƯỢC PHÉP, VIRUS, TRỘM, LỖI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐƯỜNG TRUYỀN, THỜI TIẾT XẤU (LỤT LỘI, ĐỘNG ĐẤT HOẶC CÁC THIÊN TAI KHÁC), CHÁY, CHIẾN TRANH, NỔI LOẠN, HOẠT ĐỘNG KHỦNG BỐ, BẠO ĐỘNG, ĐÌNH CÔNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI LAO ĐỘNG KHÁC, TAI NẠN, CẤP CỨU HAY CÁC LUẬT LỆ CỦA CHÍNH PHỦ.

NẾU BẠN SỐNG TẠI MỘT NHÀ NƯỚC, QUỐC GIA HOẶC VÙNG LÃNH THỔ NÀO KHÔNG CHO PHÉP HẠN CHẾ HAY MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM HOẶC KHÔNG CÔNG NHẬN CÁC THIỆT HẠI PHÁT SINH HAY TAI NẠN, MỘT VÀI HOẶC TOÀN BỘ CÁC HẠN CHẾ VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM NÀY KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.

BỒI THƯỜNG

Trách nhiệm của bạn là cần không chia sẻ với bất kỳ ai số tài khoản và password tại FXCM. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ chỉ dẫn hoặc thông tin liên lạc nào chuyển cho bạn hoặc đại diện cho bạn thông qua bất kỳ trang web nào của FXCM được thực hiện với nguy cơ của riêng bạn. Bạn ủy quyền cho FXCM thực hiện các hành động được ủy quyền đầy đủ và ràng buộc với bạn, bất kỳ chỉ dẫn nào đưa ra cho FXCM, FXCM tin là được đưa ra bởi bạn hoặc đại diện cho bạn bởi bất kỳ đại diện nào, hoặc trung gian nào mà FXCM tin là đã được ủy thác đầy đủ bởi bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng FXCM sẽ dựa vào số tài khoản và/hoặc password của bạn để nhận diện bạn, và đồng ý rằng bạn sẽ không tiết lộ thông tin này cho bất kỳ ai mà không được ủy quyền bởi bạn.

BẢO MẬT

Trách nhiệm của bạn là cần không chia sẻ với bất kỳ ai số tài khoản và password tại FXCM. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ chỉ dẫn hoặc thông tin liên lạc nào chuyển cho bạn hoặc đại diện cho bạn thông qua bất kỳ trang web nào của FXCM được thực hiện với nguy cơ của riêng bạn. Bạn ủy quyền cho FXCM thực hiện các hành động được ủy quyền đầy đủ và ràng buộc với bạn, bất kỳ chỉ dẫn nào đưa ra cho FXCM, FXCM tin là được đưa ra bởi bạn hoặc đại diện cho bạn bởi bất kỳ đại diện nào, hoặc trung gian nào mà FXCM tin là đã được ủy thác đầy đủ bởi bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng FXCM sẽ dựa vào số tài khoản và/hoặc password của bạn để nhận diện bạn, và đồng ý rằng bạn sẽ không tiết lộ thông tin này cho bất kỳ ai mà không được ủy quyền bởi bạn.

CHẤM DỨT SỬ DỤNG

FXCM bảo toàn quyền chấm dứt việc bạn sử dụng website của FXCM vào bất kỳ thời điểm nào, vì bất kỳ lý do nào, có hoặc không cần thông báo trước.

PHẠM VI HIỆU LỰC

Nếu vì bất kỳ lý do nào, bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản và Điều kiện này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được tuân thủ ở mức độ cho phép tối đa, và các quy định còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Trừ khi có thỏa thuận khác, các Điều khoản và Điều kiện cũng như việc thực thi các Điều khoản và Điều kiện này được kiểm soát và hiểu theo luật pháp của tiểu bang New York mà không cần quan tâm tới yếu tố mâu thuẫn pháp luật, và sẽ áp dụng cho tất cả các công ty của FXCM, kể cả sáp nhập, chuyển nhượng hay các hình thức khác. Đây là trường hợp không phân biệt nơi bạn cứ trú hoặc hình thức giao dịch với FXCM.

HỢP ĐỒNG GIẤY PHÉP SỬ DỤNG PHẦN MỀM FXCM

Stratos Markets Limited ("FXCM"), BAO GỒM TẤT CẢ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ THÀNH VIÊN (GỌI CHUNG LÀ “FXCM”) LUÔN SẴN SÀNG CẤP GIẤY PHÉP PHẦN MỀM NÀY (định nghĩa bên dưới) CHO BẠN CHỈ VỚI ĐIỀU KIỆN BẠN CHẤP NHẬN TOÀN BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG HỢP ĐỒNG GIẤY PHÉP SỬ DỤNG PHẦN MỀM (EULA). EULA LÀ HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ GIỮA BẠN VÀ FXCM. XIN HÃY ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI HOÀN THÀNH VIỆC CÀI ĐẶT VÀ/HOẶC SỬ DỤNG PHẦN MỀM. BẰNG VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM, BẠN THỪA NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC ĐIỀU KHOẢN CỦA EULA VÀ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐÓ. NẾU BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VỚI DANH NGHĨA CỦA MỘT CÔNG TY HOẶC MỘT PHÁP NHÂN NÀO ĐÓ, BẠN CAM KẾT RẰNG BẠN CÓ QUYỀN PHÁP LÝ VỀ VIỆC RÀNG BUỘC PHÁP NHÂN ĐÓ VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT NÀY. NẾU BẠN KHÔNG CÓ QUYỀN ĐÓ, HOẶC BẠN KHÔNG MUỐN BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN KHÔNG THỂ SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐƯỢC NHẮC TỚI DƯỚI ĐÂY HOẶC BẤT KỲ PHƯƠNG TIỆN KHÁC CHỨA TRONG PHẦN MỀM ĐÓ.

 1. ĐỊNH NGHĨA

  Phần mềm. Phần mềm được định nghĩa là nền tảng giao dịch FXCM có thể tải về và API’s, bao gồm nhưng không hạn chế Trading Station, Active Trader, cũng như bất kỳ phần mềm nào khác, cập nhật hoặc vá lỗi cung cấp bởi FXCM, và bất kỳ dữ liệu, phương tiện, tệp file, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn lập trình, tín hiệu, tin nhắn, cảnh báo và các tài liệu khác cung cấp cho bạn bởi FXCM hoặc phổ biến bởi FXCM.
  Giấy phép. Giấy phép được định nghĩa là quyền được sử dụng Phần mềm, có hạn chế, có thể hủy bỏ, không cấp phép thứ cấp, không độc quyền, không được chuyển nhượng quyền sử dụng, cấp cho bạn.

 2. CẤP GIẤY PHÉP

  FXCM cấp cho bạn quyền cài đặt, sử dụng, tiếp cận, hiển thị và chạy Phần mềm trên bất kỳ máy tính hoặc thiết bị di động nào, nếu có, và bạn sở hữu hoặc kiểm soát, cho cá nhân bạn, phi thương mại, trừ khi giữa bạn và FXCM có thỏa thuận khác bằng văn bản, và miễn là bạn tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của EULA này.

 3. PHẠM VI VÀ HẠN CHẾ.

  Bạn không được thuê, cho thuê, cho mượn, bán, tái phân phối, tái sử dụng, chuyển nhượng, cấp phép hoặc khai thác phần mềm bao gồm các văn bản, phần mềm, đồ họa, video, âm thanh, mã số, thiết kế giao diện người dùng hoặc các bản ghi. Bạn không thể sao chép (trừ khi được cho phép bởi EULA này), dịch ngược, đảo ngược, tháo rời, cố gắng để lấy được mã nguồn, sửa đổi, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của các phần mềm, cập nhật bất kỳ phần nào bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, phần mềm, đồ họa, video, âm thanh, mã số, thiết kế giao diện người dùng hoặc các bản ghi. Bất kỳ nỗ lực nào để làm như vậy là đã vi phạm các quyền của FXCM. Các điều khoản của EULA sẽ chi phối bất kỳ hoạt động nâng cấp nào bởi FXCM trong việc thay thế và/hoặc bổ sung các phần mềm ban đầu, trừ khi việc nâng cấp đó được đi kèm với một giấy phép riêng trong trường hợp các điều khoản của giấy phép đó chi phối.

  Phần mềm được xây dựng không để phân phối, hoặc sử dụng bởi bất kỳ người nào trong bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào nếu việc đó trái với quy định pháp luật địa phương. Bạn có trách nhiệm áp dụng các điều khoản của EULA vào việc tuân thủ luật pháp địa phương mà bạn đang sinh sống. Bạn không được sử dụng hoặc cho phép bất cứ ai sử dụng phần mềm cho các mục đích trái pháp luật hoặc trái phép.

  Các thông tin cung cấp cho bạn trong các phần mềm là nội dung độc quyền độc quyền của FXCM và trong một số trường hợp, của các nhà cung cấp của bên thứ ba, nhà cấp phép và các chi nhánh liên quan. Không có điều khoản nào trong EULA này cho phép bạn quyền sở hữu các phần mềm hoặc thông tin cung cấp cho bạn trong các phần mềm.

 4. RỦI RO

  Một phần điều kiện của giấy phép này là bạn hiểu và đồng ý rằng bạn download và/hoặc sử dụng Phần mềm sẽ đặt bạn vào những rủi ro liên quan đến việc tải về và/hoặc phần mềm có thể không tương thích với thiết bị máy tính của bạn. Bạn đồng ý chấp nhận rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn việc thất bại, hư hỏng tới phần cứng, phần mềm, đường truyền kết nối hay hệ thống kết nối, và/hoặc các thiết bị máy tính. FXCM từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý đối với các rủi ro trên đây, và bạn đồng ý bồi thường đầy đủ, bảo vệ và không làm tổn hại tới FXCM về tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất và chi phí có thể phát sinh.

 5. ĐỒNG Ý SỬ DỤNG DỮ LIỆU

  Bạn đồng ý rằng FXCM có thể thu thập và sử dụng dữ liệu kỹ thuật và thông tin liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế tới thông tin kỹ thuật về máy tính, phần mềm hệ thống và hoạt động, và thiết bị ngoại vi. Các thông tin này sẽ được thu thâp định kỳ để tạo điều kiện cho việc cung cấp các bản cập nhật phần mềm, hỗ trợ sản phẩm và các dịch vụ khác cho bạn (nếu có) liên quan đến EULA này.

 6. LIÊN KẾT TỚI NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA.

  Bạn có thể liên kết đến nội dung của bên thứ ba thông qua việc sử dụng Phần mềm. Các trang web của bên thứ ba không thuộc sự kiểm soát của FXCM và FXCM không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào của bên thứ ba, bất kỳ liên kết nào chứa trong các trang web của bên thứ ba, hoặc bất cứ thay đổi hoặc cập nhật nào trên các trang web của bên thứ ba. Việc giới thiệu bất kỳ liên kết nào không bao hàm chứng thực bởi FXCM đối với các trang web của bên thứ ba.

  Thông tin nào đó của bên thứ ba trong Phần mềm có thể cần được chấp thuận bổ sung bởi nhà cung cấp hoặc hoặc bên thứ ba. Bạn có trách nhiệm đăngký và nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của bên thứ ba và trả bất kỳ khoản phí cần thiết nào.

 7. THU HỒI GIẤY PHÉP

  Giấy phép cấp cho bạn theo EULA này có thể được thu hồi/chấm dứt bởi FXCM bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, có hoặc không có nguyên nhân. FXCM có quyền chấm dứt quyền của bạn theo Giấy phép này mà không cần thông báo từ FXCM nếu bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của EULA này. Khi giấy phép bị thu hồi, bạn sẽ dừng việc sử dụng phần mềm, và hủy tất cả các bản sao, toàn bộ hoặc một phần, của phần mềm.

  Bạn thừa nhận rằng một số thông tin được cung cấp bởi bên thứ ba mà FXCM đã ký thỏa thuận với họ. Trong trường hợp thỏa thuận giữa nhà cung cấp thông tin bên thứ ba hoặc nhà cung cấp phần mềm và FXCM bị chấm dứt, FXCM sẽ ngừng cung cấp cho bạn thông tin này hoặc phần mềm ngay lập tức và không cần thông báo. Căn cứ các điều khoản của Điều 10, FXCM cũng như bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba hoặc nhà cung cấp thông tin mà FXCM đã ký thỏa thuận có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc chấm dứt cung cấp thông tin hay phần mềm đó.

 8. Sở hữu Trí tuệ

  Bạn thừa nhận rằng các phần mềm được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ khác. Thêm nữa, bạn xác nhận rằng tất cả các quyền, tiêu đề và lợi ích trong đó là tài sản duy nhất của FXCM và nhà cấp phép bên thứ ba, nếu có, và bạn không có quyền liên quan, tiêu đề hay lợi ích trong Phần mềm trừ khi có quy định khác. Bạn đồng ý về quyền của FXCM cũng như nhà cấp phép bên thứ ba bất kỳ đối với Phần mềm và không tìm cách để khẳng định bất kỳ quyền nào trong Phần mềm, ngoại trừ đơn vị được công bố trong EULA này.

 9. MIỄN TRỪ BẢO ĐẢM:

  FXCM KHÔNG ĐẢM BẢO MỘT CÁCH RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý VỀ CÁC TRANG WEB CỦA FXCM, BAO GỒM SONG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NGỤ Ý MANG TÍNH THƯƠNG MẠI NÀO, SỰ PHÙ HỢP CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO HAY SỰ KHÔNG VI PHẠM NÀO. PHẦN MỀM ĐƯỢC XÂY DỰNG CHỈ ĐỂ HỖ TRỢ GIAO DỊCH VÀ FXCM KHÔNG BẢO BẢO RẰNG BẤT KỲ KHIẾM KHUYẾT HAY SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC NÀO SẼ ĐƯỢC CHỈNH SỬA. FXCM KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG PHẦN MỀM CỦA FXCM SẼ PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU CỦA BẠN, HOẶC VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM SẼ BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. FXCM CŨNG KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM CỦA FXCM SẼ MANG LẠI KẾT QUẢ CHÍNH XÁC HAY ĐÁNG TIN CẬY, HOẶC RẰNG CHẤT LƯỢNG CỦA BẤT KỲ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG TIN, HOẶC TÀI LIỆU KHÁC LIÊN QUAN TỚI PHẦN MỀM CỦA FXCM SẼ ĐÁP ỨNG MONG MUỐN CỦA BẠN. KHÔNG MỘT THÔNG TIN CÔNG BỐ MIỆNG HAY BẰNG VĂN BẢN HOẶC KHUYẾN CÁO NÀO ĐƯA RA BỞI FXCM HAY ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN NÀO CỦA FXCM ĐƯỢC ĐẢM BẢO. FXCM VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP THÔNG TIN TỪ BÊN THỨ BA, CÁC NHÀ CẤP PHÉP BÊN THỨ BA HAY BẤT KỲ CÔNG TY LIÊN KẾT NÀO THEO DÓ KHÔNG BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý VỀ TÍNH XÁC THỰC HAY KỊP THỜI CỦA BẤT KỲ VÀ TOÀN BỘ THÔNG TIN CUNG CẤP QUA PHẦN MỀM. MỘT SỐ ĐỊNH CHẾ KHÔNG CHO PHÉP MIỄN TRỪ BẢO ĐẢM HOẶC HẠN CHẾ VỀ LUẬT SỬ DỤNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG, NÊN CÁC LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG VỚI BẠN.

 10. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM:

  TRONG PHẠM VI TỐI ĐA CỦA LUẬT ĐIỀU CHỈNH, TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, FXCM, BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG TỪ BÊN THỨ BA NÀO, BẤT KỲ NHÀ CẤP PHÉP BÊN THỨ BA NÀO HOẶC BẤT KỲ CÔNG TY LIÊN QUAN NÀO SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO THƯƠNG TỔN CÁ NHÂN, HAY BẤT KỲ TỔN HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC LIÊN QUAN BAO GỒM SONG KHÔNG HẠN CHẾ THIỆT HẠI VỀ LỢI NHUẬN, MẤT MÁT DỮ LIỆU, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, HOẶC BẤT KỲ TỔN HẠI THƯƠNG MẠI KHÁC, XẢY RA HOẶC LIÊN QUAN TỚI VIỆC SỬ DỤNG HAY KHÔNG THỂ SỬ DỤNG PHẦN MỀM GÂY RA, KHÔNG KỂ TỚI TRÁCH NHIỆM LÀ GÌ (HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN HAY ĐIỀU GÌ KHÁC) VÀ THẬM CHÍ CẢ KHI FXCM, BẤT KỲ MỘT NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG TỪ BÊN THỨ BA, BẤT KỲ NHÀ CẤP PHÉP BÊN THỨ BA HAY BẤT KỲ BÊN LIÊN QUAN NÀO ĐÃ ĐƯỢC BÁO TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI. THÊM VÀO ĐÓ, TRỪ KHI CÓ QUY ĐỊNH KHÁC BỞI LUẬT, FXCM SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HAY BẤT KỲ AI KHÁC VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO XẢY RA TỪ CÁC SỰ VIỆC MÀ FXCM KHÔNG TRỰC TIẾP KIỂM SOÁT. ĐIỀU NÀY BAO GỒM LỖI THIẾT BỊ MÁY TÍNH HOẶC ĐƯỜNG TRUYỀN (TRONG ĐÓ CÓ ĐIỆN THOẠI, CÁP VÀ INTERNET), CÁC TRUY CẬP KHÔNG ĐƯỢC PHÉP, VIRUS, TRỘM, LỖI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐƯỜNG TRUYỀN, THỜI TIẾT XẤU (LỤT LỘI, ĐỘNG ĐẤT HOẶC CÁC THIÊN TAI KHÁC), CHÁY, CHIẾN TRANH, NỔI LOẠN, HOẠT ĐỘNG KHỦNG BỐ, BẠO ĐỘNG, ĐÌNH CÔNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI LAO ĐỘNG KHÁC, TAI NẠN, CẤP CỨU HAY CÁC LUẬT LỆ CỦA CHÍNH PHỦ. MỘT SỐ ĐỊNH CHẾ KHÔNG CHO PHÉP HẠN CHẾ HAY MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM HOẶC KHÔNG CÔNG NHẬN CÁC THIỆT HẠI PHÁT SINH HAY TAI NẠN, MỘT VÀI HOẶC TOÀN BỘ CÁC HẠN CHẾ VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM NÀY KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN. VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO SẼ ĐƯỢC CHI PHỐI BỞI HỢP ĐỒNG CẤP PHÉP SỬ DỤNG, NẾU CÓ, VỚI BÊN THỨ BA ĐÓ. FXCM KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẤT KỲ PHẦN MỀM NÀO CỦA BÊN THỨ BA VÀ SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NGHIỆM CHO BẤT KỲ TỔN HẠI NÀO TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CỦA BÊN THỨ BA ĐÓ CÙNG VỚI PHẦN MỀM CỦA FXCM. FXCM KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO NÀO ĐỐI VỚI PHẦN MỀM CỦA BÊN THỨ BA ĐÓ.

 11. ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT VÀ PHÁP LÝ

  Trừ khi có thỏa thuận khác, EULA và việc thực thi EULA này được điều chỉnh bởi luật pháp của tiểu bang New York mà không cần quan tâm tới yếu tố mâu thuẫn pháp luật, và sẽ áp dụng cho tất cả các công ty của FXCM, kể cả sáp nhập, chuyển nhượng hay các hình thức khác. Đây là trường hợp không phân biệt nơi bạn cứ trú hoặc hình thức giao dịch với FXCM. Trừ khi có tranh chấp được điều chỉnh bởi một điều khoản trọng tài, bạn đồng ý chấp nhận thẩm quyền của tòa án liên bang và tiểu bang nằm trong thành phố và quận hạt của New York, NY và khước từ bất kỳ phản đối nào liên quan tới việc chấp nhận này. Tuy nhiên, không có điều gì trong tài liệu này có thể ngăn FXCM đưa tranh chấp ra tòa án thuộc định chế khác. Nếu vì lý do bất kỳ, một tòa án có thẩm quyền thấy bất kỳ điều khoản nào, hay một phần của điều khoản nào không thể được thực thi, phần còn lại của Giấy phép này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.

 12. Quản lý Ngôn ngữ.

  Giấy phép này sẽ được dịch theo yêu cầu của địa phương hoặc để thuận tiện cho bạn theo dõi. Trong trường hợp tranh chấp phát sinh giữa tài liệu tiếng Anh và bất kỳ ngôn ngữ ngoài tiếng Anh, bản tiếng Anh của Giấy phép này sẽ là có hiệu lực, trong phạm vi không bị cấm bởi luật địa phương thuộc vùng lãnh thổ bạn sinh sống.

 13. Sửa đổi EULA.

  FXCM có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện của EULA bất cứ lúc nào có hoặc không có thông báo bằng cách đăng tải những thay đổi đó trên trang web www.fxcmmarkets.com. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem xét các điều khoản và điều kiện của bất kỳ sửa đổi nào và đồng ý về việc ràng buộc bởi các sửa đổi này.