IB - Chương trình Đối tác Giới thiệu khách hang

Chương trình Introducing Broker (IB) của FXCM cho phép các công ty/cá nhân nhận được hoa hồng qua việc giới thiệu khách hàng trực tiếp giao dịch với FXCM. Cho dù quý vị là bên cung cấp các khóa học giao dịch, tín hiệu giao dịch hay cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho nhà đầu tư, FXCM sẽ giúp đưa ra các giải pháp phù hợp với các sản phẩm và dịch vụ đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu của quý vị.

Để Trở thành Đối tác của FXCM

FXCM là nhà dẫn đầu thị trường forex trong nhiều năm và cung cấp các giải pháp chìa khóa trao tay tùy chỉnh cũng như các phần mềm và các công cụ giao dịch hàng đầu.

*Nội dung bắt buộc
Vui lòng cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn trong việc làm đối tác với FXCM?*

Chân thành cảm ơn!

Chúng tôi đã nhận được thông tin của quý vị.