MetaTrader 4 Lợi ích

FXCM đã nâng cấp phần mềm MT4 để nâng cao trải nghiệm giao dịch cho nhà đầu tư. Điều này có nghĩa không có việc chuyển lệnh với bên thứ ba vào không diễn ra việc sync tài khoản. Chúng tôi cũng cung cấp nhiều chức năng hơn, bao gồm 0.01 (micro) lot và đóng lệnh từng phần. Micro lot giúp khách hàng giao dịch khối lượng nhỏ hơn kiểm soát rủi ro tốt hơn. Đóng lệnh từng phần giúp nhà đầu tư kiểm soát thời gian và khối lượng của một vị trí mà họ muốn đóng.

TÍNH NĂNG NỀN TẢNG GIAO DỊCH

Feature Details
Khối lượng giao dịch mặc định 0.01 Micro Lot
Hedging
Độ lệch tối đa (Max Deviation)
GMT Offset 0
Đặt SL/TP trước khi vào thị trường