VPS CHO TÀI KHOẢN MT4

DỊCH VỤ LƯU TRỮ SERVER ẢO MT4 (VPS)1

Quý vị không còn bị bó buộc bởi máy tính cá nhân nữa. Hãy nâng cao trải nghiệm giao dịch MT4 của quý vị bằng cách đăng ký dịch vụ LƯU TRỮ MÁY CHỦ ẢO.

ƯU THẾ CỦA VIRTUAL PRIVATE SERVER

ĐƠN ĐĂNG KÝ

BƯỚC 1 - THỎA THUẬN

Xin lưu ý về việc VPS hosting được quản lý bởi bên thứ ba,và FXCM sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ trục trặc hay lỗi nào của dịch vụ hosting, bao gồm nhưng không hạn chế lỗi liên quan tới hệ thống, kết nối hay dữ liệu. Vào thời gian đầu mỗi tháng (trong vòng từ ngày 1 đến ngày thứ 15 của tháng), chúng tôi sẽ thu phí 30USD từ bất kỳ tài khoản giao dịch nào của nhà đầu tư cho mỗi một thuê bao VPS. Dịch vụ VPS miễn phí chỉ được cung cấp cho loại Tài khoản Cao cấp.

Dịch vụ VPS được cung cấp bởi bên thứ ba. Các bên thứ ba này không phải do FXCM sở hữu, quản lý hay điều hành. Vì vậy, FXCM không có nghĩa vụ đảm bảo liên quan tới dịch vụ của bên thứ ba. Khách hàng không cần thiết phải đăng ký với bên thứ ba mà FXCM đang có chương trình khuyến mãi cùng. Thay vào đó, khách hàng nên tìm hiểu nhà cung cấp VPS nào có thể đáp ứng tối đa yêu cầu của mình. Thêm vào đó, cũng có những rủi ro và hạn chế trong việc sử dụng dịch vụ VPS. Nhà đầu tư nên cân nhắc và đưa ra đánh giá thận trọng rủi ro và hạn chế trước khi sử dụng. Các điều khoản này có thể được thay đổi tùy theo quyết định của FXCM.

BƯỚC 2 - Chọn nhà cung cấp VPS

VPS NÀO PHÙ HỢP VỚI TÔI?
LiquidityConnect.com
Bộ nhớ: 2,560 MB
Disk Space: 100 GB
OS: Windows server 2019, 64 Bit
BeeksFX.com
Bộ nhớ: 4,096 MB
Disk Space: 50 GB SSD
OS: Windows server 2019, 64 Bit

Langkah 3 - Konfirmasi


Bạn cần đọc và đồng ý với các điều khoản của trước khi tiếp tục.

Cảm ơn quý vị

Chúng tôi đã nhận được yêu cầu của quý vị, quý vị sẽ nhận được email với thông tin đăng nhập VPS trong vòng 2 ngày làm việc.