Bitcoin (BTC/USD)

Bitcoin là một dạng tiền điện tử toàn cầu. Không giống như các loại tiền tệ truyền thống thường được hỗ trợ bởi vàng và bạc, bitcoin dựa trên điện toán phân tán. Trong khi tiền tệ truyền thống được phát hành bởi các ngân hàng trung ương, bitcoin được tạo ra hoặc được ‘đào’ bởi mạng máy tính phân tán.

Bitcoin khác với tiền tệ truyền thống là nó phi tập trung, nghĩa là nó không bị kiểm soát bởi bất kỳ một tổ chức nào. Kết quả là, những người đào bitcoin trên khắp thế giới tạo ra các đơn vị tiền tệ mới và xác nhận các giao dịch của nó.

Thời gian giao dịch

Xin tham khảo tại đây.

Tuy nhiên, xin lưu ý về việc thời gian giao dịch sẽ thay đổi theo Quy ước giờ mùa hè. Vui lòng tham khảo tại đây ngày nghỉ lễ.

Spread

BTC/USD có spread thay đổi giãn ra hay thu hẹp tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Khối lượng giao dịch tối đa

Khối lượng hợp đồng tối đa trên mỗi lệnh mở (click/trade) cho BTC/USD là 500.

Giá trị pip tối thiểu (Giá trị)

BTC/USD có giá trị tối thiểu 0.01 USD mỗi point (Giá trị mỗi point có thể khác con số này nếu tài khoản của quý vị giao dịch tính theo các đồng tiền khác nhau. Vui lòng tham khảo cửa sổ Simple Dealing Rates trên Trading Station cho giá trị này).

Vị trí pip/point được thể hiện ở ví dụ dưới đây. Mỗi 1 đơn vị giá dịch chuyển của BTC/USD là 1 pip/point.

min pip cost

100 hợp đồng BTC/USD ở FXCM tương đương với 1 Bitcoin.

Yêu cầu ký quỹ

Yêu cầu ký quỹ BTC/USD được cập nhật ngay sau khi thị trường mở cửa (Chủ nhật 18:00 ET) và sau đó được cập nhật hàng ngày từ 17:00 ET đến 18:00 ET.

BTC/USD có đòn bẩy 4:1 và yêu cầu ký quỹ mới sẽ bằng một một phần tư giá trị danh nghĩa của 1 hợp đồng tại thời điểm 5pm EST.

Ví dụ nếu giá BTC/USD = 8000.00 trong thời gian từ 17:00 ET đến 18:00 ET, tiền ký quỹ cho một hợp đồng sẽ được cập nhật là $20.00.

BTC/USD là một sản phẩm biến động và trong trường hợp thị trường trong ngày có sự thay đổi đáng kể, tiền ký quỹ sẽ được cập nhật trong ngày.

Chi phí tài chính qua đêm

BTC/USD có chi phí tài chính qua đêm (hiển thị trong mục Rollover trên Trading Station).

Chi phí qua đêm hiện tại được hiển thị trên Trading Station và gấp 3 lần vào ngày thứ 6.

Hạn chế giao dịch

FXCM cho phép mua và bán trên tất cả danh mục giao dịch của chúng tôi. Tuy nhiên do khả năng biến động cao và thanh khoản thấp khi giao dịch tiền điện tử, có thể có trường hợp không thể mở vị thế mới trên Bitcoin (BTC/USD). Trong khoảng thời gian mà Bitcoin (BTC/USD) có hạn chế giao dịch này, bất kỳ lệnh thị trường hoặc lệnh chờ đang chờ xử lý sẽ bị từ chối và xóa bỏ. Quý vị sẽ thấy cửa sổ pop ups hiện ra trên màn hình thông báo lý do từ chối.

trade restrictions

Bất kỳ hạn chế nào đều là tạm thời và chỉ ảnh hưởng đến khả năng vào lệnh mới. Quý vị vẫn có thể đóng các lệnh mở.

Thông tin khác

BTC/USD không có hạn chế nào cho mức giá đặt stop tối thiểu.