Thời gian Đáo hạn CFD tại FXCM

LƯU Ý QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI ĐÁO HẠN:
Các vị trí mở vào ngày “Đáo hạn ở FXCM” sẽ được đóng trong thời gian nghỉ thị trường với giá mua/ bán của chúng tôi kể từ thị trường đóng cửa vào khoảng 17:00 giờ Đông Mỹ.
* Tất cả các Lệnh Chờ (Entry/ Pending order) và lệnh Cắt lỗ/ Chốt lời (Stop/ Limit order) liên quan đến hợp đồng đáo hạn sẽ bị hủy. Khi hợp đồng đáo hạn, bất kỳ khoản lỗ/ lãi (P/L) thả nổi nào tại thời điểm đó sẽ được ghi nhận vào tài khoản.
* Giá đáo hạn được tính bắt đầu sớm hơn 15 phút vào các ngày thứ Sáu vì thị trường đóng cửa vào khoảng 16:45 giờ Đông Mỹ. Giá đáo hạn sản phẩm BUND luôn được tính sớm hơn một giờ sớm bởi thị trường BUND đóng cửa vào khoảng 16:00 giờ Đông Mỹ mỗi ngày.