Spreads Forex

Mục tiêu của chúng tôi là mang lại chi phí giao dịch tốt nhất có thể

Spread là gì?

Chi phí giao dịch là spread giữa giá mua và giá bán, luôn được hiển thị trên phần mềm giao dịch. Ví dụ, nếu EUR/USD đang được giao dịch ở giá Bán 1.08883 và giá mua 1.08895, sự chênh lệch là (1.2) là spread. Tại FXCM, nhà đầu tư có được lợi thế từ mạng lưới rộng lớn các nhà cung cấp thanh khoản Forex, giúp FXCM đưa ra mức spread đặc biệt thấp trên các cặp tiền chính (major pairs) để giúp tối thiểu chi phí giao dịch.

Forex Pricing

Mở tài khoản ảo để biết spreads của các cặp tiền tệ. Tài khoản Cao cấp có thể được giảm chi phí giao dịch vô cùng thấp tùy thuộc vào khối lượng giao dịch.

CÁC CẶP TIỀN TỆ SPREADS
AUD/CAD 2.9
AUD/NZD 3.8
CAD/JPY 2.6
EUR/CAD 3.0
EUR/JPY 2.2
EUR/SEK 57.0
GBP/AUD 5.1
GBP/JPY 3.1
NZD/CAD 4.8
NZD/USD 2.1
USD/CHF 1.7
USD/MXN 60.3
USD/TRY 27.5
CÁC CẶP TIỀN TỆ SPREADS
AUD/CHF 3.4
AUD/USD 1.9
CHF/JPY 2.9
EUR/CHF 2.5
EUR/NOK 68.5
EUR/TRY 32.8
GBP/CAD 4.7
GBP/NZD 7.1
NZD/CHF 4.5
TRY/JPY 4.5
USD/CNH 9.4
USD/NOK 60.5
USD/ZAR 98.2
CÁC CẶP TIỀN TỆ SPREADS
AUD/JPY 2.3
CAD/CHF 3.4
EUR/AUD 3.0
EUR/GBP 2.6
EUR/NZD 4.6
EUR/USD 1.3
GBP/CHF 3.5
GBP/USD 2.0
NZD/JPY 2.5
USD/CAD 2.3
USD/JPY 1.4
USD/SEK 50.3
ZAR/JPY 4.0