GIAO DỊCH VỚI ĐÒN BẨY

Qúy vị có thể giao dịch Forex và CFDs với đòn bẩy*. Điều này có thể cho phép nhà đầu tư tận dụng ngay cả những động thái nhỏ nhất trên thị trường. Khi giao dịch với FXCM, giao dịch của nhà đầu tư được thực hiện bằng cách sử dụng tiền vay. Ví dụ: Đòn bẩy 100: 1 cho phép nhà đầu tư giao dịch với 10.000 đô la trên thị trường bằng cách bỏ ra 100 USD làm khoản tiền đặt cọc. Xin lưu ý về việc đòn bẩy càng cao, khả năng thua lỗ càng lớn.

Tất cả các tài khoản mới được mặc định sử dụng đòn bẩy lên tới 1000:1. Các tài khoản có mức vốn cao hơn 5.000 USD sẽ được chuyển sang đòn bẩy lên tới 400:1 và các tài khoản lớn hơn 50.000 USD sẽ được chuyển sang đòn bẩy lên tới 100:1 trên FX và 200:1 trên CFD. Đòn bẩy cho tài khoản của quý vị sau đó sẽ được điều chỉnh dựa trên vốn chủ sở hữu trong tài khoản. FXCM bảo lưu quyền cuối cùng, theo quyết định riêng của mình, để thay đổi cài đặt đòn bẩy của quý vị.

Mức vốn1 Ít hơn $5,000 Từ $5,000 tới $50,000 Cao hơn $50,000
Đòn bẩy FX Lên tới 1000:1 Lên tới 400:1 Lên tới 100:1
Đòn bẩy CFD Lên tới 1000:1 Lên tới 400:1 Lên tới 200:1

1Equity là số dư tài khoản (balance) cộng với lợi nhuận/ lỗ hiện tại của các vị trí mở trên tài khoản. FXCM bảo lưu quyền cuối cùng, theo chủ ý của mình trong việc thay đổi cài đặt đòn bẩy.

Quý vị có biết? Nếu quý vị đang giao dịch và vốn chủ sở hữu của quý vị giảm xuống mức thấp hơn, quý vị có thể yêu cầu tăng đòn bẩy. FXCM sẽ xem xét mọi yêu cầu trên cơ sở từng trường hợp và có quyền cuối cùng từ chối mọi yêu cầu theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi. Tìm hiểu thêm

Xem thông tin yêu cầu ký quỹ trong thời gian tới

KÝ QUỸ LÀ GÌ

Margin có thể được coi như một khoản tiền đặt cọc để duy trì các vị trí mở. Đây không phải là khoản phí hoặc chi phí giao dịch, nó chỉ đơn giản là một phần của tài khoản của nhà đầu tư được để riêng và được phân bổ như một khoản ký quỹ. Số tiền ký quỹ mà nhà đầu tư phải bỏ ra cho mỗi cặp tiền tệ là khác nhau tùy thuộc vào mức đòn bẩy của tài khoản như đã nêu ở trên. Thông tin cập nhật về yêu cầu ký quỹ hiển thị trong cửa sổ "Simple Dealing Rates", cột "MMR" trên Trading Station cho từng cặp tiền tệ.

Quy định về Ký quỹ

Câu hỏi thường gặp về Margin/ Đòn bẩy

TÀI KHOẢN ẢO MIỄN PHÍ

Giao dịch với 20.000 USD với bản hướng dẫn giao dịch Forex MIỄN PHÍ

Sau khi gửi đi, tôi đồng ý về việc FXCM có thể cung cấp cho tôi các sản phẩm, dịch vụ, khuyến mại và thông tin giao dịch qua điện thoại, SMS hoặc email. Tôi hiểu rằng tôi sẽ có cơ hội chọn từ chối nhận những thông báo này sau khi đăng ký. Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.
Đọc Từ chối Trách nhiệm với Tài khoản Ảo

Tài khoản Demo: Mặc dù tài khoản demo được xây dựng để mô tả thị trường thực, tài khoản demo được thực hiện trên môi trường thị trường mô phỏng. Vì vậy, tài khoản demo có một số khác biệt quan trọng so với tài khoản thật, bao gồm song không hạn chế sự phụ thuộc vào tính thanh khoản của thị trường thực và một số sản phẩm có khả năng không giao dịch được ở tài khoản thật. Khả năng khớp lệnh ở môi trường ảo có thể không điển hình, giao dịch diễn ra nhanh chóng, ít lệnh bị từ chối, và/hoặc thiếu vắng khả năng trượt giá. Có thể có trường hợp yêu cầu ký quỹ không giống với tài khoản thực vì việc cập nhật với tài khoản demo có thể không luôn trùng khớp với việc cập nhật đối với tài khoản thực.

CHÚC MỪNG BẠN

BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG TÀI KHOẢN FOREX DEMO TẠI FXCM

Số tài khoản đăng nhập và Password

Đăng nhập
Password

Nhập User IDPassword vào nền tảng giao dịch để thử tài khoản demo mới của bạn. User ID và Password đã được gửi tới hòm thư của bạn.

Lựa chọn Nền tảng Giao dịch
Desktop Tải về Phần mềm Giao dịch trên Desktop (Chỉ với Windows)
Điện thoại Open Web App | Android | Android APK

Thương hiệu Mobile: iPhone và iPad là thương hiệu của Apple Inc., đăng ký tại Mỹ và các quốc gia khác. App Store là thương hiệu dịch vụ của Apple Inc. Android và Google Play là các nhãn hiệu của Google LLC.

CẢM ƠN BẠN

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DEMO HIỆN TẠI ĐANG ĐƯỢC ĐÓNG ĐỂ BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ

Đại điện khách hàng của chúng tôi sẽ gửi thông tin đăng nhập tài khoản demo tới email mà bạn đã đăng ký khi mục này hoạt động bình thường trở lại.