Market Scanner

Các chỉ số hàng đầu đáp ứng các sản phẩm hàng đầu. Với công cụ Market Scanner của FXCM, quý vị có thể nhanh chóng sàng lọc các giao dịch Ngoại hối và Hợp đồng Chênh lệch (CFD) theo những thông số kỹ thuật mà mình quan tâm nhất. Chọn chỉ số và khung thời gian mong muốn để sàng lọc – chúng tôi cung cấp cho quý vị 5 tín hiệu mạnh mẽ nhất. Để xem Hướng dẫn về Market Scanner, vui lòng nhấp vào đây.

Loading...