Thư viện video

Các video về hướng dẫn giao dịch ngoại hối cơ bản, chức năng phần mềm, chiến lược giao dịch, hỗ trợ tài khoản và nhiều nội dung khác được cung cấp online, khách hàng có thể truy cập vào bất kỳ thời gian nào cảm thấy thuận tiện.

VIDEO PHỔ BIẾN

Căn bản về Thị trường Ngoại hối XEM TOÀN BỘ

Thông tin công khai
Ý kiến Thị trường: Mọi ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả, thông tin khác hoặc liên kết đến các trang web của bên thứ ba có trên trang web này đều được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và không cấu thành tư vấn đầu tư. với các yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy tính độc lập của nghiên cứu đầu tư và do đó, không bị giới hạn cho việc phổ biến ra bên ngoài. FXCM sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, đối với bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó.