Thông tin Liên hệ FXCM

Liên lạc qua ứng dụng Whatsapp

Vui lòng điền thông tin vào mẫu dưới đây để nhân viên người Việt chúng tôi gửi Lời mời Chat tới quý vị trên Whatsapp.

Dịch vụ khách hàng

Số điện thoại miễn phí từ Việt Nam: 1203-2176

FAX

+1 212 201 7300

TRADING DESK

+1 212 201 7300
*Thông tin bắt buộc

Chân thành cảm ơn!

Chúng tôi đã nhận được thông tin của quý vị.


MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU

FXCM sở hữu văn phòng, đối tác và các công ty con tại các trung tâm tài chính lớn trên thế giới, cung cấp dịch vụ hoàn hảo và đẳng cấp cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới.

SỐ ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ Trang web & văn phòng quốc tế