Cách sao chép giao dịch

How to Copy Trade

Tham khảo danh sách các nhà giao dịch hàng đầu với hồ sơ giao dịch đã được kiểm định. Chỉ cần tìm Nhà giao dịch phù hợp với chiến lược giao dịch của quý vị và sao chép giao dịch của họ. Vô cùng đơn giản!

Quý vị có thể kiểm tra hiệu suất của danh mục đầu tư của mình và các Nhà giao dịch cá nhân khác trên nền tảng ZuluTrade.

Mô hình chia sẻ lợi nhuận1

Chỉ trả phí sao chép nếu quý vị có lợi nhuận trong giao dịch

Trả 25% lợi nhuận của quý vị cho Nhà giao dịch có chiến lược mà quý vị đang sao chép nếu họ mang lại cho quý vị lợi nhuận. Tổng lợi nhuận của quý vị cần phải cao hơn một mức chuẩn nhất định để vào những tháng ít sinh lời hoặc thua lỗ, quý vị sẽ chỉ phải trả phí đăng ký, không phải trả phí sao chép nữa.

Đó thực sự là một tình huống đôi bên cùng có lợi. Không lợi nhuận cao - không trả phí.

Profit Sharing Model
Try out copy-trading with no fixed costs!

Giao dịch sao chép không chi phí cố định!

Bắt đầu giao dịch sao chép mà không cần trả phí hàng tháng (30 USD) trong 3 tháng đầu tiên. Nếu quý vị thấy không phù hợp với giao dịch sao chép, quý vị có thể hủy đăng ký giao dịch sao chép trước khi phải trả bất kỳ khoản phí nào! Không còn bị ràng buộc nghĩa vụ trả phí!

Sau 3 tháng đầu tiên, FXCM sẽ miễn phí đăng ký hàng tháng 30 USD cho các khách hàng giao dịch đủ điều kiện nhất định. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Lợi thế của chúng tôi là gì?

Trong các nền tảng giao dịch xã hội khác, nhà đầu tư thường phải trả phí dựa trên khối lượng (qua mức spread phải trả cao hơn) cho MỌI giao dịch, cho dù có lợi nhuận hay thua lỗ, do đó khách hàng có thể phải chịu mức chi phí đáng kể ngay cả khi thua lỗ hàng tháng. Điều này cũng có thể khiến nhà đầu tư cố gắng giao dịch khối lượng lớn hơn để trả phí thấp hơn.

Với FXCM và mô hình Chia sẻ lợi nhuận, nhà Đầu tư tiết kiệm được chi phí; đồng thời khuyến khích nhà Giao dịch liên tục nghiên cứu cách thức mang lại lợi nhuận nhất quán một cách có trách nhiệm, nếu không họ sẽ không được nhà đầu tư hay người sao chép lệnh trả phí sao chép.

How Do We Compare?

Quản lý rủi ro cấp cao với
ZuluRank & ZuluGuard

ZuluTrade nổi bật bởi các tính năng độc quyền về tính minh bạch và quy trình cá nhân hóa việc quản lý rủi ro.

ZuluRank: Xếp hạng các nhà giao dịch chỉ dựa trên lợi nhuận của họ có thể gây hiểu lầm, vì chiến lược của họ không phải lúc nào cũng khả thi ở mọi quy mô tài khoản. ZuluRank cân nhắc các thông số khác như Đáo hạn, Rủi ro và Mức sụt giảm vốn, để giúp quý vị tìm được nhà giao dịch phù hợp nhất với khả năng chấp nhận rủi ro của mình.

ZuluGuard: Khi tự động hóa giao dịch của quý vị, điều quan trọng là phải có biện pháp bảo vệ thích hợp. ZuluGuard là một tính năng bảo vệ tài khoản

Quản lý rủi ro cấp cao với ZuluRank & ZuluGuard

Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo về kết quả trong tương lai. Thông tin được cung cấp trong mục các nhà giao dịch nổi bật ở trên không cấu thành lời khuyên đầu tư. Theo dõi một nhà giao dịch nổi bật không đảm bảo rằng giao dịch sẽ mang lại lợi nhuận hoặc không dẫn đến thua lỗ. Chúng tôi khuyên quý vị nên xem xét cẩn thận thông tin trên trang web của ZuluTrade và các rủi ro liên quan đến dịch vụ của họ. FXCM không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi, thiếu sót, chậm trễ hoặc hành động nào từ việc quý vị sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ này.

MỞ TÀI KHOẢN

Quý vị đã có tài khoản FXCM? Chỉ cần hoàn thành biểu mẫu Ủy quyền giao dịch có giới hạn trực tiếp từ MyFXCM để có quyền truy cập vào chương trình sao chép giao dịch.

Giao dịch khi đang di chuyển trên đường

Giao dịch khi đang di chuyển trên đường

Có sẵn trên cả Android và iOS, ứng dụng giao dịch sao chép cho phép nhà đầu tư truy cập thị trường và quản lý tài khoản của mình mọi lúc, mọi nơi. Tải ứng dụng

Làm thế nào để bắt đầu

Khách hàng mới

Khách hàng mới

  1. Mở tài khoản Trading Station mới
  2. Hoàn thành biểu mẫu Ủy quyền giao dịch có giới hạn trực tiếp từ cổng thông tin MyFXCM

Khách hàng hiện tại

Khách hàng hiện tại

Rất đơn giản, chỉ cần hoàn thành một biểu mẫu Ủy quyền giao dịch có giới hạn trực tiếp từ MyFXCM để cho phép truy cập hệ thống sao chép giao dịch.

Sau đó, FXCM sẽ liên hệ với quý vị qua email kèm theo hướng dẫn kích hoạt để quý vị có thể liên kết Tài khoản Giao dịch FXCM của mình với ZuluTrade.

Đã có tài khoản FXCM? Chỉ cần hoàn thành một biểu mẫu Ủy quyền giao dịch có giới hạn trực tiếp từ MyFXCM để có quyền truy cập vào hệ thống giao dịch sao chép.

Giao dịch thử không rủi ro

Thực hành Giao dịch Sao chép với Tài khoản Ảo2

  1. Cách kích hoạt giao dịch sao chép trên ZuluTrade
  2. Khám phá nền tảng giao dịch, theo dõi Nhà giao dịch và tìm hiểu cách thức hoạt động của giao dịch sao chép!
  3. Khi đã sẵn sàng, hãy quay trở lại trang này và mở tài khoản Trading Station FXCM để bắt đầu!

TRẢI NGHIỆM THỬ ZULUTRADE!

CÁCH KÍCH HOẠT GIAO DỊCH SAO CHÉP TRÊN ZULUTRADE

04/03/2022

Trở thành nhà giao dịch với ZuluTrade

Quý vị muốn có thêm thu nhập từ chiến lược của mình?

Become a ZuluTrade Trader
  1. Khách hàng FXCM mới, chỉ cần mở tài khoản giao dịch MT4. Khách hàng hiện tại có thể bỏ qua bước này.
  2. Nộp Yêu cầu biểu mẫu truy cập để có quyền truy cập vào Chương trình Nhà giao dịch
  3. Chờ email FXCM kèm theo hướng dẫn để kết nối tài khoản giao dịch FXCM của quý vị với ZuluTrade.
Chỉ đơn giản như vậy! Sau đó, quý vị đã có thể chia sẻ chiến lược của mình, thu hút người theo dõi và bắt đầu cung cấp các tín hiệu giao dịch của chính quý vị!

Các câu hỏi thường gặp